Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług.


 Nazwa zajęć Czas trwania Cena zajęć jednorazowa
Poradnictwo/grupy wsparcia/treningi
Poradnictwo kryzysowe 60 minut 100 zł
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 45 minut 100 zł
Trening umiejętności wychowawczych 60/90 minut 100/150 zł
Diagnoza/badania
Przesiewowe badania ortoptyczne 60 minut 50 zł
Diagnoza dysleksji lub dysgrafii lub dysortografii lub dyskalkulii 60 minut 50 zł
Diagnoza rozwojowo – funkcjonalna dziecka 4 x 60 minut 4 x 50 zł
Diagnoza postaw i relacji rodzicielskich 60 minut 50 zł
Diagnoza logopedyczna 3 x 50 minut 350 zł
Konsultacja neurologopedyczna 45 minut 270 zł
Konsultacja psychologiczna  50 minut  250 zł
Zajęcia z profilaktyki zdrowia psychicznego (zajęcia grupowe)  50 minut  50 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej 2-3 x 50 minut 480 zł
Weryfikacja diagnozy SI 2 x 50 minut 190 zł
Spotkania cykliczne z psychologiem 45/60 minut 150/250 zł
Terapia
Terapia logopedyczna z neurologopedą 40 minut    130 zł  
Terapia logopedyczna - terapia zaburzeń motorycznych jamy ustnej systemem MFS 40 minut 150 zł
Stumulator MFS   250 zł
Obturator MFS   250 zł
Narzędzie do uwalniania powięzi   250 zł
Elektrostymulacja ENMOT (10 zabiegów plus komplet elektrod 60 zł)  650 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 50 minut   130 zł 
Terapia pedagogiczna/zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 45 minut  110 zł 
Terapia ręki i zaburzeń rozwoju ruchowego 45 minut   130 zł
Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 60 minut    50 zł
Całościowa terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera 45 minut 110 zł
Trening Umiejętności Społecznych  60 minut  60 zł
Inne   
Wydanie opinii  - 150 zł 

Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej