Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług.


 Nazwa zajęć Czas trwania Cena zajęć jednorazowa
Poradnictwo/grupy wsparcia/treningi
Poradnictwo kryzysowe 60 minut 100 zł
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 45 minut 100 zł
Trening umiejętności wychowawczych 60/90 minut 100/150 zł
Diagnoza/badania
Przesiewowe badania ortoptyczne 60 minut 50 zł
Diagnoza dysleksji lub dysgrafii lub dysortografii lub dyskalkulii 60 minut 50 zł
Diagnoza rozwojowo – funkcjonalna dziecka 4 x 60 minut 4 x 50 zł
Diagnoza postaw i relacji rodzicielskich 60 minut 50 zł
Diagnoza logopedyczna 3 x 50 minut 350 zł
Konsultacja neurologopedyczna 45 minut 170 zł
Konsultacja psychologiczna  50 minut  150 zł
Zajęcia z profilaktyki zdrowia psychicznego (zajęcia grupowe)  50 minut  50 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej 2-3 x 50 minut 400 zł
Weryfikacja diagnozy SI 2 x 50 minut 190 zł
Terapia
Terapia logopedyczna z neurologopedą 40 minut    100 zł  
Elektrostymulacja  (10 zabiegów plus komplet elektrod 60 zł)  400 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 50 minut   110 zł 
Terapia pedagogiczna/zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 45 minut  110 zł 
Terapia ręki i zaburzeń rozwoju ruchowego 45 minut   110 zł
Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 60 minut    50 zł
Całościowa terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera 45 minut 110 zł
Reedukacja/korepetycje 60 minut     100 zł
Trening Umiejętności Społecznych  60 minut  60 zł
Inne   
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych 60 minut    75 zł 
Wydanie opinii  - 100 zł 
Zaczarowane lordonki (zajęcia grupowe)  45 minut  45 zł

Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej