Terapia logopedyczna

Przeprowadzamy diagnozę, profilaktykę oraz całościową terapię logopedyczną z zakresu wad i zaburzeń mowy. Używamy różnych metod i nowoczesnych technik, opartych m.in. na założeniach Metody Krakowskiej. Założeniami terapii są wykrywanie wad i zaburzeń mowy oraz wspieranie dziecka w kształtowaniu poprawnego i płynnego mówienia.

Rodzic powinien szukać pomocy logopedy, gdy zauważy, że jego dziecko, pomimo odpowiedniego wieku:

 • nie gaworzy,
 • nie wypowiada pojedynczych słów i sylab,
 • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. zamiast woda mówi „fota”,
 • nie konstruuje zdań,
 • nie wymawia głosek szumiących oraz głoski r”,
 • mówi niewyraźnie,
 • ma problemy z oddychaniem i z połykaniem,
 • ma kłopoty z czytaniem i pisaniem.

 

Pani bawiąca się literkami z małą dziewczynką


Terapia neurologopedyczna

Prowadzimy również terapię neurologopedyczną. Obejmuje ona poszerzoną diagnozę i terapię zaburzeń mowy i komunikacji, które mają pochodzenie neurologiczne.

Oferta terapii neurologopedycznej skierowana jest do dzieci, które:

 • mają problemy z komunikacją,
 • nie reagują na swoje imię,
 • nie mają gestu wskazywania,
 • doświadczają zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • borykają się z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego,
 • jąkają się,
 • nie mówią, mimo, że już powinny i nie reagują na otoczenie,
 • doświadczają obciążeń okresu ciążowego i okołoporodowego,
 • mają problemy z jedzeniem.

Terapia neurologopedyczna wspiera rozwój poznawczy dziecka. Uczy logicznego i analitycznego myślenia, spostrzegawczości oraz koncentracji. Zajęcia mogą obejmować naukę prawidłowego jedzenia, trening utrzymania prawidłowego toru oddychania, a także odwrażliwiające i dostymulowujące masaże terapeutyczne.

 

Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej