Wspieranie rozwoju dzieci ‒ Zaczarowany Pałacyk w Legionowie

Nasze centrum zatrudnia specjalistów, których celem jest wspieranie rozwoju dzieci oraz działalność terapeutyczna. Zajęcia w naszym ośrodku prowadzą doświadczeni pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi i terapeuci, którym praca z dziećmi daje satysfakcję i radość. W Zaczarowanym Pałacyku każdy mały pacjent i jego rodzice mogą liczyć na życzliwe podejście i zrozumienie oraz otrzymać potrzebne wsparcie.

 

mały chłopczyk


 

Agnieszka Wygowska

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny, neurologopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe z neurologopedii, integracji sensorycznej i pedagogiki specjalnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Obecnie pracuje jako logopeda i wychowawca wczesnoszkolny.

Pani agnieszka


Magdalena Piec 

Ukończyła studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wspomagania rodziny oraz studia podyplomowe z obszaru terapii pedagogicznej i pedagogiki Montessori. Jest pedagogiem specjalnym.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w każdej kategorii wiekowej oraz z osobami dorosłymi. Swoje kompetencje zawodowe zdobywała pracując w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka, szkołach podstawowych i świetlicach socjoterapeutycznych. Obecnie jest nauczycielem wspomagającym dzieci ze spektrum autyzmu.

 

Pani Magda

Elwira Rutkowska

Pedagog przedszkolny, logopeda i neurologopeda. Ukończyła pedagogikę przedszkolną z logopedią oraz studia podyplomowe z logopedii i neurologopedii. Zrealizowała także kurs Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel i logopeda przedszkolny. Pracuje z dziećmi z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Pani Elwira

Klaudia Pasiecznik - terapeuta

W Zaczarowanym Pałacyku pracuję od stycznia 2022r. jako terapeuta integracji sensorycznej. Ciągle podnoszę swoje kwalifikację i dążę aby prowadzona przeze mnie terapia przynosiła jak najlepsze rezultaty. Ukończyłam studia z zakresu:

 • terapii pedagogicznej i edukacji włączającej,
 • edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • edukacji i rehabilitacji osób z zespołem aspergera i autyzmem.

Ukończyłam kursy kwalifikacyjne z zakresu:

 • terapii ręki I i II stopnia
 • integracji sensorycznej I i II stopnia.

Na codzień uczestniczę w licznych szkoleniach i webinariach, poszukując najlepszych i najskuteczniejszych metod do pracy z dziećmi.

 

Klaudia Pasiecznik

Julia Glesmann - pedagog specjalny i psycholog

Od 10 lat pracuję w edukacji między innymi jako nauczycielka w klasach młodszych, nauczycielka wspierająca i psycholog szkolna. Prowadziłam też rewalidację, zajęcia specjalistyczne z psychologiem, zajęcia wspierające rozwój umiejętności szkolnych, terapię ręki i zajęcia z zakresu promocji zdrowia psychicznego.

Praca z dziećmi to moja wielka pasja. Niezmiennie fascynuje mnie sposób w jaki dzieci patrzą na świat, poznają go, interpretują, ale też zmieniają.
Jako psycholog wspieram rodziców i dzieci w rozpoznawaniu problemów rozwojowych i wychowawczych, opracowaniu rozwiązań występujących trudności oraz wzmacnianiu i rozwijaniu kompetencji wychowawczych.

Bliskie są mi koncepcje pozytywnej dyscypliny i empatycznej komunikacji.

 

Klaudia Pasiecznik

Sylwia Głuchowska

Ukończyłam studia w zakresie pedagogiki specjalnej – kierunek: surdopedagogika, pedagogiki resocjalizacyjnej , oraz studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i integracji sensorycznej.

Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia terapii ręki. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Swoje kompetencje zawodowe zdobywałam pracując w żłobkach, przedszkolach.

Obecnie pracuję jako nauczyciel w przedszkolu w grupie integracyjnej, oraz prowadzę zajęcia muzyczno - ruchowo m. Batii Strauss.

W życiu prywatnym spełniona mama trójki dzieci;).

W pracy z dziećmi kieruję się mottami J. Korczaka „ Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku......”, oraz „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

 

 

Aleksandra Grabowska

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi między innymi jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończyłam studia z zakresu:

- Terapii i wspomagania rozwoju,
- Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawności intelektualną,
- Diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Szkolenia z zakresu:

- Bilateralnej integracji: programu indywidualnego,
- Terapii ręki I i II stopnia,
- Terapii integracji sensorycznej I i II stopnia,
- Treningu umiejętności społecznych.

Stale wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach i webinarach.
Cechuje mnie komunikatywność, otwartość, umiejętność słuchania, kreatywność, morze cierpliwości, duża empatia i ciepło w kontaktach z dziećmi i rodzicami :)

 

Marta Kornatowska

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia z tytułem magistra fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej - kurs I i II stopnia ukończony w PSTIS w Warszawie.
Ukończyła kurs Masażu Głębokiego Tkanek Miękkich - poznanie masażu głębokiego tkanek miękkich, z wykorzystaniem
metod terapii energizacji mięśniowej rozluźnienia mięśniowo-powięziowego, terapii punktów spustowych.
Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne z przygotowania pedagogicznego.

Swoje doświadczenie zdobywała również w pracy w przedszkolu z dziećmi z orzeczeniem autyzmu oraz zespołem Aspergera.

Z łatwością nawiązuje dobre relacje z dzieckiem, w swojej pracy dostosowuje terapię do indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości.

Szczególną uwagę zwraca na dzieci z niskim napięciem mięśniowym, wadami postawy oraz zaburzeniami w rejestracji i modulacji bodźców sensorycznych.

Prywatnie mama dwójki małych dzieci, dzięki którym nabiera innego spojrzenia na dziecięcy świat i "dziecięce problemy", a za tym daje efektywniejszą jakość pracy i zrozumienie małego człowieka, jego potrzeb jak i zrozumienie rodziców.

Kursy:

DIAGNOSTYKA I TERAPIA DZIECI Z WADAMI POSTAWY – PODEJŚCIE ZINTEGROWANE / Movuto
SKOLIOZY – DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE / Movuto
„Aktywności ruchowe wspierające rozwój w warunkach domowych” Webinarium / Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ II-GO STOPNIA / Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej

 • Kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
  TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I-GO STOPNIA / Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
  XBODY TRAINING BASICS / EMS Trainer Institute
  MASAŻ GŁĘBOKI TKANEK MIĘKKICH / Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 • poznanie masażu głębokiego tkanek miękkich, z wykorzystaniem metod terapii energizacji mięśniowej rozluźnienia mięśniowo powięziowego, terapii punktów spustowych

 

Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej