Wspieranie rozwoju dzieci ‒ Zaczarowany Pałacyk w Legionowie

Nasze centrum zatrudnia specjalistów, których celem jest wspieranie rozwoju dzieci oraz działalność terapeutyczna. Zajęcia w naszym ośrodku prowadzą doświadczeni pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi i terapeuci, którym praca z dziećmi daje satysfakcję i radość. W Zaczarowanym Pałacyku każdy mały pacjent i jego rodzice mogą liczyć na życzliwe podejście i zrozumienie oraz otrzymać potrzebne wsparcie.

 

mały chłopczyk


 

Agnieszka Wygowska

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny, neurologopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe z neurologopedii, integracji sensorycznej i pedagogiki specjalnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Obecnie pracuje jako logopeda i wychowawca wczesnoszkolny.

Pani agnieszka


Magdalena Piec 

Ukończyła studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wspomagania rodziny oraz studia podyplomowe z obszaru terapii pedagogicznej i pedagogiki Montessori. Jest pedagogiem specjalnym.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w każdej kategorii wiekowej oraz z osobami dorosłymi. Swoje kompetencje zawodowe zdobywała pracując w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka, szkołach podstawowych i świetlicach socjoterapeutycznych. Obecnie jest nauczycielem wspomagającym dzieci ze spektrum autyzmu.

 

Pani Magda

Elwira Rutkowska

Pedagog przedszkolny, logopeda i neurologopeda. Ukończyła pedagogikę przedszkolną z logopedią oraz studia podyplomowe z logopedii i neurologopedii. Zrealizowała także kurs Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel i logopeda przedszkolny. Pracuje z dziećmi z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Pani Elwira

Klaudia Pasiecznik - terapeuta

W Zaczarowanym Pałacyku pracuję od stycznia 2022r. jako terapeuta integracji sensorycznej. Ciągle podnoszę swoje kwalifikację i dążę aby prowadzona przeze mnie terapia przynosiła jak najlepsze rezultaty. Ukończyłam studia z zakresu:

  • terapii pedagogicznej i edukacji włączającej,
  • edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • edukacji i rehabilitacji osób z zespołem aspergera i autyzmem.

Ukończyłam kursy kwalifikacyjne z zakresu:

  • terapii ręki I i II stopnia
  • integracji sensorycznej I i II stopnia.

Na codzień uczestniczę w licznych szkoleniach i webinariach, poszukując najlepszych i najskuteczniejszych metod do pracy z dziećmi.

 

Klaudia Pasiecznik

Julia Glesmann - pedagog specjalny i psycholog

Od 10 lat pracuję w edukacji między innymi jako nauczycielka w klasach młodszych, nauczycielka wspierająca i psycholog szkolna. Prowadziłam też rewalidację, zajęcia specjalistyczne z psychologiem, zajęcia wspierające rozwój umiejętności szkolnych, terapię ręki i zajęcia z zakresu promocji zdrowia psychicznego.

Praca z dziećmi to moja wielka pasja. Niezmiennie fascynuje mnie sposób w jaki dzieci patrzą na świat, poznają go, interpretują, ale też zmieniają.
Jako psycholog wspieram rodziców i dzieci w rozpoznawaniu problemów rozwojowych i wychowawczych, opracowaniu rozwiązań występujących trudności oraz wzmacnianiu i rozwijaniu kompetencji wychowawczych.

Bliskie są mi koncepcje pozytywnej dyscypliny i empatycznej komunikacji.

 

Klaudia Pasiecznik


 

Sylwia Głuchowska

Ukończyłam studia w zakresie pedagogiki specjalnej – kierunek: surdopedagogika, pedagogiki resocjalizacyjnej , oraz studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i integracji sensorycznej.

Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia terapii ręki. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Swoje kompetencje zawodowe zdobywałam pracując w żłobkach, przedszkolach.

Obecnie pracuję jako nauczyciel w przedszkolu w grupie integracyjnej, oraz prowadzę zajęcia muzyczno - ruchowo m. Batii Strauss.

W życiu prywatnym spełniona mama trójki dzieci;).

W pracy z dziećmi kieruję się mottami J. Korczaka „ Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku......”, oraz „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej