Terapia pedagogiczna

Głównym zadaniem terapii pedagogicznej jest usuwanie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, których doświadcza dziecko. Ma ona stworzyć pozytywne zmiany w zakresie strefy poznawczej oraz emocjonalno-motywacyjnej.

Pierwszym etapem pomocy dziecku, które doświadcza trudności w uczeniu się, jest ustalenie przez specjalistę przyczyn tych problemów. Diagnoza ma na celu określić poziom, na jakim znajduje się dziecko i rozpoznać charakter zaburzeń. Podejście w terapii pedagogicznej zakłada, że dzieci unikają nauki nie dlatego, że nie chcą się uczyć i są leniwe, tylko dlatego, że doświadczają niezależnych od siebie trudności, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Metody pracy terapeutycznej dobierane są do potrzeb dziecka. Bardzo skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, polegające na jednoczesnym angażowaniu wielu zmysłów. W procesie terapii stosuje się także oddziaływanie psychoterapeutyczne. Prowadzone zajęcia mają stworzyć warunki, w których dziecko poczuje zadowolenie i radość ze swoich osiągnięć oraz zaspokoi potrzebę sukcesu.

 

Jakie są główne cele terapii pedagogicznej?

Celem terapii pedagogicznej jest zmiana podejścia dziecka do trudności w uczeniu się oraz odzyskanie utraconej motywacji do nauki.

Terapia ma za zadanie:

  • nauczyć dziecko świadomości jego mocnych stron,
  • zbudować wiarę we własne siły,
  • usunąć przyczyny i objawy trudności w uczeniu się,
  • wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach,
  • przywrócić motywację do nauki,
  • nauczyć poprawnego czytania oraz pisania,
  • zapobiegać powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i niwelować te, które już się pojawiły.

 

kobieta pokazująca kartki dziewczynce


Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej