Trening umiejętności społecznych dla dzieci

W naszym centrum przeprowadzamy trening umiejętności społecznych dla dzieci. Ma on na celu pomóc dziecku w funkcjonowaniu w grupie i wyposażyć je w zdolności do tworzenia i utrzymywania relacji z innymi. 

Zajęcia treningowe przeprowadzane są głównie w formie zabawy. Spotkania odbywają się w grupach lub w parach. Tworzymy na nich tzw. szablony, czyli przeniesione sytuacje z życia codziennego. W ten sposób dzieci uczą się nowych sposobów reagowania w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Tworzymy zabawy tematyczne i edukacyjne, organizujemy dyskusje, zapraszamy dzieci do przelewania emocji i myśli na papier. Prowadzimy też ćwiczenia mindfulness, które uczą dzieci zauważać i nazywać sygnały pochodzące z ciała, co prowadzi do umiejętności samoregulacji i akceptacji siebie. Dysponujemy również rozszerzoną formą zajęć, która polega na treningu nowych umiejętności poza ośrodkiem, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do codzienności dzieci. Wychodzimy razem do kina, kawiarni, organizujemy spotkania z ciekawymi osobami oraz cieszymy się wspólnym czasem na spacerach.

 

uśmiechnięte dzieciaki


Jakie problemy rozwiązuje trening umiejętności społecznych?

Trening poprzedzony jest konsultacją, w trakcie której pedagog specjalny określa, jakie trudności występują u dziecka oraz czy zajęcia są mu potrzebne.

Trening pomaga dzieciom doświadczającym trudności z:

  • impulsywnością,
  • radzeniem sobie z emocjami,
  • nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów,
  • nieśmiałością,
  • zrozumieniem i dopasowaniem się do zasad,
  • nadmiernym lękiem przed zmianą,
  • problemem z byciem w kontakcie.

 

Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej