Integracja sensoryczna

W naszym ośrodku prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci. Wspomagają one rozwój układu nerwowego dziecka.

Człowiek odbiera ogromną ilość bodźców poprzez zmysły. Zmysły z kolei przesyłają odebrane informacje do mózgu. Integracja sensoryczna, nazywana też skrótem SI, polega właśnie na sposobie porządkowania tych informacji. Mózg najpierw zajmuje się ich organizacją, a później wysyła odpowiednią reakcję. Jeśli proces ten przebiega prawidłowo, człowiek postrzega świat jako środowisko bezpieczne, przyjazne i dzięki temu reaguje na pojawiające się sytuacje w adekwatny sposób. Jednak w procesie integracji sensorycznej mogą pojawić się zakłócenia. Zdarza się wtedy, że lekki dotyk sprawia ból, niezbyt mocne światło razi, a zapachy są tak mocne, że bardzo trudno w ogóle je czuć. Na zajęciach integracji sensorycznej dziecko doświadcza odpowiedniej i kontrolowanej stymulacji zmysłowej. Dzięki niej mózg uczy się właściwie przetwarzać napływające informacje, co przekłada się na adekwatne i prawidłowe reakcje.

 

Komu potrzebna jest integracja sensoryczna?

Dzieci, które doświadczają zaburzeń integracji sensorycznej, wykazują pewne symptomy i zachowania. Co powinno zastanowić rodzica i skłonić do poszukania diagnozy? Są to:

  • problemy z koncentracją,
  • nadmierna ruchliwość,
  • zaburzenia równowagi i koordynacji,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • nadmierna wrażliwość na ruch (np. lęk przed huśtawką albo karuzelą),
  • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe oraz słuchowe,
  • zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu,
  • trudności z planowaniem i wykonywaniem działania.

 

dzieci bawiące się piłeczkami


Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej