Regulamin korzystania z zajęć w Centrum Zaczarowany Pałacyk

Opłaty za zajęcia są dokonywane każdorazowo gotówką za odbyte zajęcia lub przelewem na podstawie wystawionej faktury lub rachunku za cykl zajęć.

Opiekun zobowiązany jest do poinformowania terapeuty Centrum o nieobecności dziecka na terapii w ustalonym terminie.

Opiekun ma prawo odwołać zajęcia nie później niż do godziny 9:00 w dniu planowanej wizyty i nie wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Odwołanie wizyty w dniu terapii po godzinie 9:00 wiąże się z potrąceniem 100% opłaty za terapię.

W przypadku braku informacji o nieobecności lub odwołania zajęć będzie pobierana opłata za mające się odbyć zajęcia z pakietu zajęć. Terapia ta nie będzie odpracowywana.

O planowanej nieobecności opiekun może poinformować telefonicznie, sms bezpośrednio u terapeuty lub pod numerem telefonu 530-447-844 lub osobiście.

Gabinet nie ma obowiązku przypominania o zaplanowanej terapii, której data i godzina została wcześniej uzgodniona z opiekunem.

Dla uzyskania efektów w terapii dziecka potrzebna jest regularność zajęć, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby wyznaczyć możliwie najszybszy termin odrobienia zajęć i nie tracić ciągłości terapii.

W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę w dniu zaplanowanej terapii, w pierwszej kolejności staramy się zagwarantować dziecku zastępstwo u innego terapeuty, a jeśli nie jest to możliwe proponujemy najbliższy termin odrobienia zajęć.

W przypadku dłuższych okresów nieobecności dziecka prosimy o wcześniejszą informację (1-2 tygodnie wcześniej).

Istnieje możliwość wykupienia Pakietu minimum 4 zajęć.

Pakiet należy wykorzystać w ciągu 2 miesięcy i z góry ustalić harmonogram zajęć.

W przypadku choroby dziecka lub innych wydarzeń istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia tego okresu o 2 miesiące.

 

W przypadku spóźnienia opiekuna zajęcia nie są przedłużane. W przypadku spóźnienia terapeuty - ma on obowiązek odrobić ten czas tego samego dnia lub wydłużyć zajęcia w następnym terminie.

Wszelkich informacji na temat postępów dziecka terapeuta może udzielić na każdych zajęciach kilka minut przed zakończeniem, wyznaczonej na dany dzień terapii.

Jeśli Opiekun potrzebuje dłuższej rozmowy na temat pracy dziecka na zajęciach, postępów, pojawiających się problemów lub uwag do pracy terapeuty prosimy o zgłoszenie się z tym do terapeuty . Wówczas zaplanujemy odpowiedni czas na takie spotkanie.

 

Skontaktuj się z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Zaczarowany Pałacyk

Czytaj więcej